"เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน"

26 ส.ค.60 คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สาขาการตลาด ปวช.2/4 และ ปวช.3/5-6 ศึกษาดูงาน การผลิตสินค้า OTOP กลุ่มลูกไม้บ้านคีรีวง และทัศนศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช