ที่ตั้ง/บริเวณ/อาคาร

แผนที่ตั้ง

แผนที่บริเวณ

 1. อาคารอำนวยวิทย์ Learning Center
 2. อาคารรักษ์ศริน
 3. อาคารประไพพิศ
 4. อาคารรัศมิธาร
 5. อาคาร ปวส.
 6. อาคารจตุรภัค
 7. สนามบาส
 8. โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
 9. ประตู 1
 10. ประตู 2
 11. ประตู 3

แผนที่อาคาร

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok