2566-09-06 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม 6 กันยายน 2566 416

บรรยากาศความสนุกสนานแบบจัดเต็มและเสริมความรู้กับผลงานนวัตกรรม ภายในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566  วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 พร้อมการแสดงของวงดนตรีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และการออกบูธ นวัตกรรมผลงานของสาขาต่างๆ และการแสดงของนักเรียนและนักศึกษาทุกสาขา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1SKw8ijS3xMuqhBlxaw8UneUqIjb6b9sO?usp=sharing

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok